Förtroendet för domstolarna ska undersökas

2021-09-30

Domstolarnas gemensamma utgångspunkt är att alla som kommer i kontakt med domstolarna ska bli bemötta med respekt och värdighet och att parter och vittnen ska få rätt information om sitt mål eller ärende så att rättegången kan genomföras rättssäkert och effektivt. Hovrätten för Övre Norrland och tingsrätterna i Gällivare, Haparanda, Luleå, Skellefteå, Lycksele och Umeå vill därför veta hur parter och vittnen upplever sina kontakter med domstolarna och genomför av det skälet gemensamt en brukarundersökning.

Undersökningen genomförs i form av en digital enkät. Frågorna handlar om bemötande, service och information, som till exempel om man kände sig trygg vid rättegången, om domaren upplevdes som opartisk och om domstolens dom var tydlig.

Resultatet av undersökningen ska ge domstolarna viktig kunskap om vilket förtroende parter och vittnen har för domstolarna och kommer att kunna användas som underlag för domstolarnas kontinuerliga arbete med bemötandefrågor.