Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor

2021-06-21

Utgångspunkten för förstudien är möjligheten att domstolarna under förhandlingen i den ordinarie domstolen ska kunna ha med parter och vittnen digitalt på distans från servicekontorets lokaler. Ett sätt att komma närmare medborgarna som kan få kortare väg att resa.

– Det ska så klart utredas ordentligt först, men jag hoppas och tror att det här kan bli en viktig del i vårt arbete med att skapa närhet och trygghet för de parter och vittnen som behöver delta i en förhandling på domstol, säger Domstolsverkets generaldirektör, Thomas Rolén.

Bättre service

– Samverkan av olika slags myndighetstjänster bidrar till effektiv statsförvaltning och bättre service till medborgarna. Därför är det mycket positivt att Domstolsverket kom med förslaget till förstudie, säger Statens servicecenters generaldirektör, Åsa Lindh.

Delvis som en följd av pandemin har antalet videosamtal under förhandling i svenska domstolar ökat med 82 procent under 2020. I en trygg miljö på ett servicekontor där det finns stödpersonal skulle en liknande teknik vara effektiv för parter som har långt att resa till domstolen.

Förstudie klar i år

Projektgrupper på respektive myndighet arbetar nu tillsammans för att dra igång en förstudie med målet att vara klar före årsskiftet. Det är därför inte klart när förslaget eventuellt kan bli verklighet. Några av punkterna som förstudien ska analysera är bland annat säkerhet, teknik och support men också vilka orter och ärenden som kan bli aktuella.

Pressmeddelande från Statens servicecenter och Domstolsverkethttps://via.tt.se/