Förstärkningsstyrkan utökas - och blir snabbare

2020-06-16

I dag arbetar cirka 15 domare i den nationella förstärkningsstyrkan och satsningen har slagit så väl ut att den nu byggs ut med ytterligare fem domare.

– Med utökningen kan resurserna användas än mer effektivt och även minska handläggningstiderna vilket gynnar alla parter. Dessutom ökar vi erfarenhetsutbytet mellan landets domstolar, säger Mikael Forsgren, kanslichef för Förstärkningsstyrkan.

Pensionerade domare nyttjas mer

En annan ambition är att bygga upp en form av resursbank bestående av ordinarie domare som kan tänka sig att göra korta uppdrag i andra domstolar. Samtidigt kommer fler pensionerade domare att knytas till styrkan för att få en ännu bättre nyttjandegrad av de pensionerade domare som redan idag rycker in vid domstolarna.

– Vi vet att det finns pensionerade domare som har möjlighet att arbeta mer och genom styrkan kan vi knyta ihop kontakterna och få en bättre nyttjandegrad, säger Mikael Forsgren.

Förstärkningsstyrkan kommer utökas till att även stödja domstolar med kvalificerad handläggarkompetens. Som ett första steg kommer två domstolshandläggare rekryteras, med uppdrag att kunna placeras vid, och stödja, domstolar över hela landet. Behovet av handläggare är stort på många håll och kansliet har en central roll för att hela domstolen ska fungera.

Möta snabba behov

Inriktningen för Förstärkningsstyrkan kommer framöver kommer också att vara än mer fokuserad på domstolarnas kortfristiga behov av förstärkning för att snabbare kunna möta de behov som uppstår.

Förstärkningsstyrkan har i sin nuvarande form varit igång sedan 2012. Anledningen till att domstolar behöver hjälp kan vara hög måltillströmning, vakanser, utbildning eller sjukdom. Tiden en domare avlastar en domstol kan vara alltifrån enstaka dagar till längre perioder.