Första stenen för ny domstolsbyggnad i Malmö

2021-02-15

Byggnaden ska stå klar under hösten 2022, och blir en av Sveriges största domstolsbyggnader, inflyttning beräknas till årsskiftet 2022/2023.

- Det finns många skäl att se fram emot flytten till den nya byggnaden. Vi får tillgång till toppmodern teknik och vårt stora behov av fler förhandlingssalar tillgodoses. Att det dessutom kommer att bli en mycket vacker byggnad ser jag som en ren bonus. Det blir kort sagt en domstol för framtiden, säger Lennart Strinäs, chefsrådman Malmö tingsrätt.