Första spadtaget på nya domstolslokaler för Eskilstuna tingsrätt

2020-09-10

Tingsrättens nuvarande lokaler på Rademachergatan upplevs som såväl omoderna som otillräckliga. Arbetet med att hitta en alternativ lokal har pågått länge. I december 2018 gav regeringen klartecken för om- och tillbyggnad av gamla Myntverkets lokaler. Byggstarten sker nu och inflyttning beräknas ske under slutet av nästa år.

Säkerheten har varit en viktig aspekt i projektet och två förhandlingssalar i den nya domstolsbyggnaden kommer att vara utformade med förhöjd säkerhet. I entrén kommer det att finnas en fast säkerhetskontroll. I övrigt kommer tingsrätten få fler förhandlingssalar med ny teknik som bland annat erbjuder möjlighet till videokonferenssamtal från alla förhandlingssalar.