Förlängd tid för att väcka åtal i mål om stämpling till mord

2020-05-07

Kvinnan har varit häktad sedan den 24 april i år. Åtal ska väckas senast den 20 maj 2020 kl. 11.00.

Åklagaren har även begärt förlängd tid för att väcka åtal mot en man som är häktad i samma mål. Denna begäran kommer att prövas vid en förhandling den 8 maj 2020 kl. 11.30.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.