Förhandlingen mellan en känd politiker och en fastighetsägare flyttas till Färgskrapan i Sollentuna

2021-10-05

Utifrån det intresse som allmänheten och journalister har visat för målet kommer förhandlingen att flyttas från Uppsala tingsrätts lokaler till Attunda tingsrätts lokaler i Färgskrapan i Sollentuna (Tingsvägen 11, tingsrättens huvudentré). Förhandlingssalen i Färgskrapan är mer ändamålsenlig än den sal som är alternativet i Uppsala tingsrätt.

Journalister kan anmäla intresse för en plats i salen tidigast den 16 oktober och senast den 20 oktober genom att mejla reception.attunda.tingsratt@dom.se.

Utöver de föranmälda åhörarplatserna för anhöriga och journalister kommer det att finnas vissa åhörarplatser för allmänheten. För dessa platser gäller först till kvarn-principen.

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att komma i god tid. Förhandlingen börjar kl. 09.00 samtliga dagar. Säkerhetskontrollen på Attunda tingsrätt öppnar kl. 08.00.