Förhandlingen i Hällbymålet påbörjas den 4 november 2021

2021-11-02

Förhandlingen pågår följande tider:

Torsdag den 4 november 2021 kl. 10–16 i Attunda tingsrätts lokaler Fredag den 5 november 2021 kl. 9–12 i Stockholms tingsrätts lokaler Torsdag den 11 november 2021 kl. 9–16 i Stockholms tingsrätts lokaler Tisdag den 16 november 2021 kl. 9–16 på Attunda tingsrätts lokaler

Föranmälan krävs inte för åhörarplatserna. Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Tingsrätten har beslutat att åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för detta (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer), inklusive utrustning för ljudupptagning. Fotografering i och in i rättssalen är förbjuden för samtliga.