Förhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn inleds 19 april

2021-04-09

22 förhandlingsdagar är inbokade med start den 19 april. Förhandlingsdagarna sträcker sig till och med 31 maj.

Vid eventuella frågor eller begäran om utlämnande av handlingar i målet kontakta tingsrätten på kalmar.tingsratt@dom.se. Märk ert mail med målnummer B 2124-20.