Förhandling gällande synnerligen grovt narkotikamål

2020-11-06

Dom i målet meddelas den 23 november 2020 klockan 11.00.

Ett pressmeddelande kommer att distribueras i samband med att dom meddelas.