Företag slipper betala sanktionsavgift för sin livsmedelshantering

2020-09-30

Ett grossistföretag som bjuder sina kunder på kaffe och smörgås räknas inte som livsmedelsföretag och behöver därför inte anmäla sin verksamhet för registrering. Företaget behöver därmed inte heller betala sanktionsavgift för att ha påbörjat verksamheten utan att dessförinnan har gjort en sådan anmälan.

Företaget är en grossist som levererar elprodukter till professionella kunder. Kunder som besöker butiken bjuds på kaffe och smörgås i butiken. Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun beslutade i januari att företaget ska betala en sanktionsavgift med 75 000 kronor eftersom företaget inte hade anmält sin livsmedelshantering för registrering innan livsmedelshanteringen påbörjades. Företaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Företaget tillhandahåller bröd, smör och ost som kunden själva förser sig med. Kaffe finns i en kaffeautomat. Det handlar om ett fåtal kunder om dagen och en begränsad omfattning och det finns inte några större hygieniska risker förknippade med hanteringen, säger rådmannen Kristina H Samuelsson.

Förvaltningsrätten anser att hanteringen inte är av sådan omfattning att den behöver registreras som ett livsmedelsföretag. Därför upphävs beslutet om sanktionsavgift.

Rättens dom var enhällig och kan överklagas till kammarrätten av Byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Dom 1273-20pdf