Före detta ordföranden och vicevärden hos IDA döms för grov trolöshet mot huvudman

2020-04-27

Det har snart gått tre år sedan Ekobrottsmyndigheten fick information om misstänkt brottslighet i brf IDA. Förundersökningen har resulterat i fyra rättegångar. De första två rättegångarna rörde skattebrott och mutbrott, och den tredje rättegången rörde penningtvättsbrott m.m. Den fjärde och nu aktuella rättegången har handlat om grov trolöshet mot huvudman.

Tingsrätten konstaterar i domen att den före detta ordföranden i föreningen och den före detta vicevärden/förvaltaren har medverkat i riggade anbudsförfaranden och på olika sätt missbrukat sina förtroendeställningar i föreningen. Deras ageranden har resulterat i att pengar förts ut från IDA under täckmanteln ”förskottsbetalningar” i projekt. Förfarandet har inneburit skada för IDA med drygt 50 miljoner kr.

Tingsrätten frikänner tre andra ledamöter i styrelsen som åtalats för brott. En av dem har enligt tingsrätten inte gjort sig skyldig till något brott, och de andra två har inte haft det uppsåt som krävs för straffansvar.

Anledningen till att vicevärden/förvaltaren får ett längre fängelsestraff än ordföranden är att ordföranden även har dömts för brott i en av de andra rättegångarna avseende IDA, och att domstolen i ett sådant fall måste se till så att straffet inte blir längre än vad det hade blivit om alla brott hade prövats i samma dom.

Brotten kan medföra skadeståndsskyldighet för de dömda, men också för andra personer och företag. Skadeståndsfrågorna har inte prövats i detta mål utan hanteras i andra mål hos tingsrätten.