Förbudet mot produkter från Huawei i svenska 5G-nät står fast

2021-06-22

Förvaltningsrätten har kommit fram till att PTS har haft skäl för att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som för­bjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät och som anger att befintliga produkter från Huawei ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025. PTS har också haft skäl för villkoret att tillståndshavarna senast den 1 januari 2025 ska ha av­vecklat beroenden av personal eller funktioner som är placerade i utlandet och, om nödvändigt, ersätta dessa med funktioner eller personal placerade i Sverige.

Förvaltningsrätten bedömer att radioanvändning kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-näten. Även beroenden i centrala funktioner av personal eller funktioner i utlandet kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet.

Förvaltningsrätten anser att PTS visserligen har brustit i sin handläggning genom att inte kommunicera med Huawei, men att det inte finns skäl att upphäva besluten eftersom de inte har blivit materiellt felaktiga.

- Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige, säger rättens ordförande Ulrika Melin.

Förvaltningsrättens dom (utan bilagor) ligger under rubriken Bifogade filer.