Förare döms till fängelse i 17 år och 10 månader för mord och två mordförsök i Kungens kurva

2021-04-14

Två män och en kvinna blev den 18 januari 2020 beskjutna vid en bensinstation i Kungens kurva. En av männen träffades av sammanlagt nio skott och avled kort därefter. Kvinnan träffades av tre skott och blev svårt skadad. Den tredje mannen klarade sig oskadd. Utredningen har visat att en eller flera personer avlossat minst 26 skott mot den bil som de tre personerna befann sig i. 17 skott träffade bilen. Det är också klarlagt att den man som klarade sig oskadd var den egentliga måltavlan för skjutningen. Skytten eller skyttarna är fortfarande okända.

 

En 24-årig man har i egenskap av förare av den bil som skytten eller skyttarna färdades i varit åtalad för att tillsammans med annan eller andra gjort sig skyldig till mordet och de två mordförsöken. 24-åringen har förnekat att han kört den aktuella bilen. Tingsrätten har funnit det bevisat att 24-åringen varit delaktig vid gärningarna genom att han kört den bil som det sköts ifrån.

 

Den tunga bevisningen mot 24-åringen har varit övervakningsfilmer från bensinstationen och bilder från övervakningsfilmer tagna i Vårby centrum drygt en timme före skjutningen, säger Kian Amraée, en av två juristdomare som dömt i målet.

 

Utredningen har också visat att 24-åringen varit medveten om att det från bilen skulle skjutas för att döda. Det har varit fråga om en massiv eldgivning med två pistoler mot personerna i den andra bilen. Skjutningen har präglats av en total likgiltighet inför vad effekten skulle bli i fråga om dödsfall och skador.

 

24-åringens delaktighet i gärningarna har varit att köra bilen. Det har varit av avgörande betydelse för att gärningarna skulle kunna genomföras. Därför ska han dömas som gärningsman för mordet och mordförsöken, säger Kian Amraée.

 

Tingsrätten har bestämt straffvärdet för mordet och mordförsöken till fängelse i 18 år. Eftersom

24-åringen suttit häktad med restriktioner i nästan 14 månader har straffet satts ned med två månader. Straffet har därför bestämts till fängelse i 17 år och 10 månader.

 

24-åringen ska även betala skadestånd till den avlidnes mor och till den skottskadade kvinnan. Han ska vara fortsatt häktad fram till dess att domen kan verkställas mot honom.

 

Två andra män som varit åtalade för medhjälp till mordförsök frikänns. Tingsrätten har vid sin prövning funnit att utredningen inte räckt för att männen ska kunna dömas. En av männen frikänns också från anklagelser om skyddande av brottsling, grovt brott, men döms för falskt alarm för att ha orsakat en onödig polisutryckning.

 

Allt som påståtts att de två andra männen gjort är inte bevisat. Det som har bevisats räcker inte för att kunna döma männen för medhjälp till mordförsök, säger Kian Amraée.