Föräldrar döms för fusk med sonens assistans

2018-09-07

I slutet av maj 2018 åtalade åklagaren ett stort antal personer för påstådda bidragsbrott eller annan brottslighet i förhållande till två personer som beviljats personlig assistans (brukarna). Åtalen avseende de två brukarna har hanterats i två olika rättegångar. I den första rättegången där brukaren är en medelålders man meddelades dom den 1 augusti 2018. I den andra rättegången där brukaren är en underårig pojke har tingsrätten idag meddelat dom.

Tingsrätten har kommit fram till att uppgifterna i tidrapporter och assistansräkningar som lämnats in till Försäkringskassan och Malmö stad för att assistansersättning ska betalas ut har varit oriktiga. De personer som påstås ha arbetat åt den aktuella brukaren har enligt tingsrätten antingen inte utfört assistansberättigat arbete eller inte utfört något arbete alls. Det gäller en av huvudmännen, elva av de tolv åtalade assistenterna samt ytterligare fyra personer. Bevisningen har bland annat utgjorts av telefonavlyssning, kameraövervakning samt iakttagelser vid polisens spaning under sommaren och hösten 2017. En central del av bevisningen har varit redovisning av de stora betalningsströmmar som gått från det assistansbolag där två av huvudmännen, ett syskonpar, arbetat till de påstådda assistenterna och därefter vidare till konton som disponerats av de två andra huvudmännen, brukarens båda föräldrar.

Vi anser att det av utredningen framgår att de flesta assistenter inte har utfört något arbete alls, säger rådmannen Lars Olsson. Pojken verkar trots det inte ha tagit skada, tillägger rådmannen Christina Nilsson.   

De fyra huvudmännen och elva av de åtalade assistenterna döms för bidragsbrott. När det gäller huvudmännen och fyra av de påstådda assistenterna, där högst belopp betalats ut, bedömer tingsrätten brotten som grova bidragsbrott. Övriga assistenter döms för bidragsbrott av normalgraden.

Försäkringskassan och Malmö stad har i målet drivit en omfattande skadeståndstalan mot de åtalade. Tingsrätten har kommit fram till att de som döms för brott ska betala skadestånd. För föräldrarna uppgår skadeståndet till över sex miljoner kronor som de huvudsakligen ansvarar för tillsammans. De  ansvarar för ett något mindre belopp tillsammans med de båda andra huvudmännen. De assistenter som döms ska tillsammans med huvudmännen ansvara för skadeståndet i olika delar.

Föräldrarna döms till fängelse tre år och sex månader respektive tre år och fem månader. De båda andra huvudmännen dömdes till över tre års fängelse i den första rättegången, vilket beaktas vid straffmätningen på så sätt att straffet i den andra rättegången att straffet bestäms till ett år vardera. Två av de fyra assistenter som döms för grova bidragsbrott får fängelsestraff på runt ett år medan övriga assistenter döms till villkorlig dom.

En av huvudmännen har varit ansvarig för två av assistansbolagen och meddelas näringsförbud i fem år. Slutligen dömer tingsrätten ut en företagsbot på två miljoner kronor mot det ena assistansbolaget.

 

Senast ändrad: 2018-09-06