Föräldrapar döms för förberedelse till äktenskapstvång

2018-12-04

I slutet av 2015 anordnades en förlovningsfest, under vilken det upprättades ett äktenskapskontrakt mellan den 13-åriga flickan och den 24-årige mannen.

Tingsrätten dömde flickans föräldrar till villkorlig dom för försök till äktenskapstvång och frikände mannen.

Hovrätten anser, precis som tingsrätten, att flickan har förmåtts att ingå en förbindelse med mannen genom att hennes utsatta belägenhet har utnyttjats. Förekomsten av äktenskapskontraktet sammantaget med vad som i övrigt förevarit är dock inte tillräckligt för att det ska vara fråga om en äktenskapsliknande förbindelse enligt de regler som gäller inom den grupp som familjen tillhör, d.v.s. muslimer från Syrien. Brottet är därmed inte fullbordat.

Syftet med äktenskapskontraktet har dock varit att flickan och mannen skulle ingå en äktenskapsliknande förbindelse. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten emellertid att försökspunkten ännu inte hade uppnåtts.

Eftersom äktenskapskontraktet är av central betydelse för att ingå en äktenskapsliknande förbindelse innebär föräldarnas befattning med äktenskapskontraktet att de att de gjort sig skyldiga till förberedelse till äktenskapstvång. Påföljden för föräldrarna bestäms till villkorlig dom.

Liksom tingsrätten frikänner hovrätten mannen som skulle gifta sig med flickan då det inte är visat att han förstått att flickan inte ville ingå en äktenskapsliknande förbindelse.

Rätten är enig.

 

Senast ändrad: 2018-12-04