För kännedom.

2020-01-28

Eskilstuna tingsrätt har beslutat att inte anställa någon sommarnotarie under 2020.