Folkhälsomyndigheten behövde inte annonsera en upphandling

2020-09-28

När en myndighet ska köpa varor och tjänster måste man normalt annonsera och ge alla leverantörer möjlighet att lämna anbud enligt lagen om offentlig upphandling. Det är möjligt att göra undantag från detta krav bl.a. på grund av synnerlig brådska. Detta undantag ska dock tolkas restriktivt.

Folkhälsomyndigheten ingick ett avtal med ett företag om bland annat provtagningsstationer och bilar för hemleverans. Ett företag har begärt att förvaltningsrätten ska ogiltigförklara avtalet.

Förvaltningsrätten konstaterar att det vid tiden för avtalet fanns ett faktiskt behov av utökad provtagning. Mot bakgrund av situationen med allmän smittspridning av covid-19 bedömer förvaltningsrätten att det stod klart att åtgärder för att minska smittspridningen i Sverige genom utökad provtagning var absolut nödvändig till skydd för människors liv och hälsa.

- Med hänsyn till att situationen under våren 2020 får anses ha varit akut med behov av att mycket skyndsamt utöka provtagningen som ett led i att hindra smittspridningen var det inte möjligt att genomföra en reguljär upphandling med annonsering. Den brådska som uppstod för att nå lösningar för utökad provtagning berodde på omständigheter som inte var möjliga att förutse för Folkhälsomyndigheten. Med hänsyn till de särskilda omständigheterna vid tidpunkten för avtalet fanns därför skäl för Folkhälsomyndigheten att ingå avtal på det sätt som gjordes, säger Johan Höök, rådman.