Flicka döms till sluten ungdomsvård för mord

2023-02-02

Flickan har erkänt att hon orsakat en pojkes död i Vällingby den 16 juli 2022. Hon var då 15 år gammal.

Tingsrätten har bedömt att flickan agerat med så kallat likgiltighets-uppsåt. Detta betyder att hon förstod att pojken kunde dö av hennes agerande, men att detta inte stoppade henne från att göra som hon gjorde. Det är inte styrkt att hon agerat med avsikt.

Enligt den rättspsykiatriska undersökningen lider inte flickan av någon allvarlig psykisk störning. Det finns inte förutsättningar att döma henne till rättspsykiatrisk vård.

Straffvärdet för en vuxen person skulle varit 18 års fängelse. Med den ungdomsreduktion som gäller vid straffmätning motsvarar detta fyra års fängelse för flickan. Eftersom villkorlig frigivning inte finns vid sluten ungdomsvård ska straffet bestämmas till sluten ungdomsvård två år och åtta månader.

Flickan ska också betala skadestånd.