Flera dömda för mord i Sätra

2023-06-28

Tingsrätten dömer fyra av de sex tonåringar som åtalats för mord, grovt skyddande av brottsling och underlåtenhet att avslöja mord. Tingsrätten har funnit att de tre som åtalats för mordet tillhör en kriminell gruppering som av polisen kallas G 15. Den yngste av de tre bedömer tingsrätten sannolikt ha haft något med mordet att göra, men det finns inte tillräcklig bevisning för att han gjort det åklagaren har påstått. Han frikänns därför.

När det gäller de 17-åringar som döms till sluten ungdomsvård, anser tingsrätten att det praktiskt taget är uteslutet att någon annan än dessa två var de som sköt ihjäl målsäganden. På grund av deras ålder gäller särskilda regler och straffet bestäms därför till sluten ungdomsvård i fyra år, vilket är den maximala längden som kan dömas ut. Hade de inte haft rätt till så kallad ungdomsreduktion hade de dömts till livstids fängelse.

Den 17-åring som åtalats för underlåtenhet att avslöja mord anser tingsrätten att han visserligen vetat om att mordet skulle ske, men det är inte bevisat att han känt till detta i tid för att hindra mordet. Det kan dessutom inte uteslutas att han själv skulle ha kunnat råka illa ut om han avslöjat det han visste. Detta är sådana skäl som gör att det åtalade brottet inte kan bifallas.

Via telefonavlyssning har det gått att fastställa att de två 17-åringar som åtalats för grovt skyddande av brottsling, har hanterat kläder från mordtillfället på ett sådant sätt att de har försökt att undanröja bevis.

– Åklagaren har lagt fram en omfattande och detaljerad utredning. Även om tingsrätten i ett par fall bedömt att bevisningen inte räckt för en fällande dom så har utredningen i huvudsak varit robust. Straffvärdet för mordet är så högt att om skyttarna hade varit vuxna hade de dömts till livstids fängelse, säger rättens ordförande rådmannen Bengt-Olov Horn.

17-åringarna ska stanna kvar i häkte till dess att domen får laga kraft då det finns risk att de på fri fot fortsätter att begå brott.

Skadestånd ska betalas till målsägandens mor med drygt 70 000 kr för så kallad anhörigersättning och förlorad arbetsinkomst.