Flera dömda efter skjutning i centrala Hässleholm

2023-06-22

Hade brottet fullbordats så råder det enligt tingsrätten ingen tvekan om att gärningsmannen hade dömts till livstids fängelse. Nu var det dock fråga om ett försöksbrott, varför tingsrätten anser att straffvärdet kan stanna vid 18 års fängelse för skytten samt de båda anstiftarna. Mot bakgrund av skyttens och den ena anstiftarens ungdom, samt då de varit häktade med restriktioner, bestäms påföljden för dessa dock till tre års sluten ungdomsvård. Fängelsestraffet för den andra anstiftaren stannar vid 12 års fängelse. Tingsrätten har då beaktat att han nyligen dömdes för annan brottslighet. Övriga inblandade har dömts för medhjälp till försök till mord samt grovt vapenbrott.

Åklagaren har presenterat en omfattande skriftlig bevisning bestående av avlyssnade samtal, textmeddelanden samt uppspelning av ljudfiler. Tingsrätten har kommit fram till att bevisningen inte är tillräckligt robust mot samtliga tilltalade, varför tre av dem frikänns. Övriga döms.

Åtalet beträffande framkallande av fara för annan ogillas i sin helhet. Tingsrätten har uppgett sig ha förståelse för att situationen måste ha tett sig mycket obehaglig för de personer som befann sig i de angränsande lägenheterna, men anser inte det visat att de var utsatta för en sådan konkret fara som krävs.

Flera av de tilltalade döms även för hantering av den automatkarbin som användes vid skjutningen.

Utredningen visar att gärningen har varit föremål för en noggrann planering och utförts i en gängkriminell miljö. Det har rört sig om att verkställa en beställning av ett mord där det förelegat ett klart motiv för brottet. Mordförsöket gällde flera tilltänkta offer och var en mycket våldintensiv gärning med ett mycket farligt vapen på allmän plats med stora risker för att allmänheten, men också risk för att generera ytterligare grovt våld i en pågående våldsspiral. Därtill kommer att gärningarna genomförts av en ung gärningsman utan koppling till målsägandena.

- Det har varit fråga om gängrelaterat våld och tingsrätten ser allvarligt på händelsen, särskilt mot bakgrund av hänsynslösheten i att skjuta med automatkarbin på öppen gata där det funnits en beaktansvärd risk för att fler än de tilltänkta måltavlorna skulle skadas, säger Lena Berlin, rådman. Hon anser vidare att åklagarens utredning har varit robust och präglats av väl underbyggt arbete. Hon poängterar att omständigheterna kring förhandlingen har varit extraordinära, inte minst beaktat säkerhetsaspekten och det stora antalet tilltalade som ställt höga krav på samtliga aktörer.