Fjorton personer dömda i Laxsjöhärvan

2021-06-08

- Huvudförhandlingen, som pågick i åtta dagar, kunde trots pågående pandemi och många inblandade parter genomföras helt enligt den tidsplan som tingsrätten gjort vilket var lyckosamt för alla, säger rådmannen Maria Lewandowski.

Tingsrätten har i målet prövat över femtio brottspåståenden där den största delen av huvudförhandlingen avsett den omfattande stöld- och hälerihärvan som uppdagades i samband med en explosion i Laxsjö den 6 januari 2019. Vid explosionen, som utlöstes genom att ett vapenskåp innehållande bland annat ammunition öppnades med en vinkelslip, skadades en av de tilltalade allvarligt.

Tingsrätten har bedömt att åklagarens bevisning varit tillräcklig för att 14 av de 18 tilltalade kunnat dömas för brotten. Däremot har tingsrätten inte i alla fall delat åklagarens uppfattning om hur brotten ska rubriceras. Tingsrätten har även dömt ut skadestånd till flera av dem som utsatts för brott samt till deras försäkringsbolag.

- Målet har varit omfattande med många åtalade samt över femtio brottspåståenden och därtill hörande skadeståndsanspråk, säger rådmannen Maria Lewandowski.