Femton års fängelse för två försök till mord

2023-03-31

Den 7 augusti 2022 inkom ett larmsamtal till polisen om ett större bråk på Augustenborgsgatan i Malmö. På platsen hade två olika släktgrupperingar samlats för att diskutera stöldanklagelser som den ena grupperingen riktade mot den nu dömde mannen.

Situationen blev efter en stund tumultartad och i det efterföljande förloppet är det utrett att den 22-årige mannen utdelade kraftiga hugg med en machete mot tre personer från den motsatta grupperingen. Två av dem träffades i bakhuvudet med sårskador och underliggande frakturer på skallbenen som följd. Av rättsintygen framgår att det hade funnits en beaktansvärd risk för dödlig utgång om de inte erhållit akutmedicinsk vård. Den tredje personen träffades i ena benet med en sårskada och underliggande fraktur som följd.

Gärningsmannen gjorde gällande att han handlade i nödvärn men den invändningen är enligt tingsrätten motbevisad.

– Huggen träffade i bakhuvudet på de båda männen och den person som höggs i benet låg på marken när han blev träffad. Det är omständigheter som i princip är oförenliga med ett agerande i nödvärn, säger chefsrådmannen Lennart Strinäs.

De män som utsattes för försök till mord tillerkänns vardera 250 000 kr i kränkningsersättning. Det är i enlighet med de nya och högre nivåer som gäller sedan den 1 juli 2022.

Påföljden fängelse femton år avser även en grov misshandel i Växjö i maj 2022. Mannen är fortsatt häktad.