Fem personer döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet vid Skånegården i Malmö i april 2022

2023-04-17

Många människor samlades när Rasmus Paludan skulle hålla en allmän sammankomst för att bl.a. bränna en koran på en parkeringsplats utanför Malmö. Stämningen blev efterhand alltmer upprörd och polisen, polisfordon, polishästar och Rasmus Paludan utsattes för omfattande stenkastning. Det kastades också många bangers. Personer försökte skaka sönder kravallstaketet och en bil körde in i kravallstaket och gjorde hål i staketet.

Poliser och polisfordon skadades vi d händelsen och två parkerade bilar blev brandskadade. En privatperson skadades i huvudet, troligen av att en sten for genom bilrutan och träffade henne i tinningen. Hon fick tas om hand av ambulans.

Vid tre tillfällen fick polisen avbryta Rasmus Paludans anförande på grund av stenkastningen på platsen. Tingsrätten bedömer att stenkastningen och de kraftiga smällarna allvarligt försvårade polisens arbete med att säkerställa att den allmänna sammankomsten kunde genomföras. Eftersom det pågick en omfattande stenkastning mot polisens insats vid en grundlagsskyddad sammankomst bedöms de tilltalades gärningar som grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

En av de tilltalade döms också för försök till våld mot tjänsteman.

Tingsrätten bestämmer påföljden för två av de tilltalade till två månaders sluten ungdomsvård. Två personer döms till ungdomstjänst i 150 timmar och en till ungdomsvård och ungdomstjänst.

En person frikänns helt.