Fem års fängelse för valprån

2019-06-25

En 51-årig kvinna föder upp hundar – golden retrievers – i Önnestad utanför Kristianstad. Hon bor alldeles i anslutning till det hundstall där hon bedriver hunduppfödningen.

På morgonen den 9 januari 2019 överfölls hon i hundstallet av minst två maskerade personer, som överraskande rusade in, sprejade färg i hennes ögon så att hon inte kunde se och sedan utsatte henne för ett besinningslöst våld. Bland annat blev hon upprepade gånger slagen i huvudet med ett föremål så att det började blöda, och hon utsattes för så kraftigt våld mot nacken att hon upplevde att gärningsmännen försökte vrida huvudet av henne. Våldet ledde bl.a. till flera frakturer i revbenen och en fraktur i ena foten. Under misshandeln kände kvinnan svår dödsångest och förlorade sedan medvetandet. Hon tejpades med silvertejp över ansiktet, och hennes händer och fötter tejpades ihop. Sedan stal gärningsmännen sex hundvalpar i hundstallet och lämnade den skadade och tejpade kvinnan liggande på golvet. Fem av hundvalparana har så småningom påträffats.

Åklagaren har åtalat två män, 27 och 34 år gamla, för rånet. Den 27-årige mannens DNA har påträffats på ett buntband, som legat på golvet i hundstallet, och han har sent på natten före rånet kört till Kristianstad. Före rånet har han på Blocket satt in en annons om försäljning av hundvalpar, och efter rånet har han sålt stulna hundvalpar till olika personer. Han har inte gett någon trovärdig förklaring till de omständigheter som talar för hans skuld. Det är därför ställt utom rimligt tvivel att han är en av rånarna. Rånet har präglats av synnerlig råhet, och 27-åringen döms därför för grovt rån till fem års fängelse. Han ska vara häktad tills domen kan verkställas mot honom.

?Den 34-årige mannen har åkt med 27-åringen till Kristianstad före rånet, och efter rånet har han sålt och förvarat hundvalpar. Utredningen talar därmed starkt för att även han har varit inblandad i rånet. Emellertid finns det inget som knyter honom till platsen för själva rånet. Det är därför inte ställt utom rimligt tvivel att han har varit en av de personer som utfört rånet, utan han kan ha hjälpt till på något annat sätt. Detta omfattas inte av åtalet. Inte heller är 34-åringen åtalad för häleri av valparna. Han frikänns därför från åtalet för grovt rån men döms till böter för några andra brott utan samband med rånet.

Sambon till den 27-årige mannen har åtalats för medhjälp till grovt rån. Åklagaren har påstått att hon bl.a. har satt in annonsen om försäljning av hundvalparna före rånet och tagit fram dokument om valparna, men det finns inte tillräcklig bevisning för att hon har gjort detta. Visserligen har hon lämnat bensin till 27-åringen när han var på väg upp till Kristianstad inför rånet, men det är inte visat att hon då förstod vad 27-åringen var på väg att göra. Hon döms därför inte för medhjälp till grovt rån. Däremot har hon efter rånet hjälpt till med försäljningen av en stulen valp och leveranserna av två andra stulna valpar och döms därför för häleri. Hon har tidigare inte dömts för några liknande brott och döms därför till villkorlig dom.

En kvinna har tillåtit att de stulna valparna förvarades i hennes lägenhet, och en annan kvinna har tagit emot en av de stulna valparna, trots att hon förstod att den var stulen. De döms därför för häleri. Påföljderna bestäms till skyddstillsyn respektive villkorlig dom.

Kvinnan som utsattes för det grova rånet får skadestånd med 50 000 kr för den allvarliga kränkning och det lidande hon har drabbats av genom det grova rånet. Tre av de personer som har köpt hundar får skadestånd motsvarande sina kostnader för hundarna.

 

Senast ändrad: 2019-06-25