Fem års fängelse för grovt barnpornografibrott

2020-08-18

Hovrätten har prövat ett åtal mot en 45-årig man avseende bl.a. grovt barnpornografibrott. Både åklagaren och den tilltalade hade överklagat tingsrättens dom.

 

Hovrätten fann det bevisat att mannen hade innehaft cirka 1 900 000 filer med barnpornografiska bilder och filmer, varav cirka 250 000 filer ansågs innehålla grovt barnpornografiskt material. Hovrätten kom även fram till att det var bevisat att mannen under tio års tid hade varit aktiv och haft olika roller på internetforum där han spridit och laddat ner en stor mängd barnpornografi. Även om mannen i hovrätten frikändes från annan brottslighet fastställde hovrätten det straff på fem års fängelse som tingsrätten hade dömt ut.

 

Hovrättslagmannen Linda Hallstedt (rättens ordförande):

- Maxstraffet för grovt barnpornografibrott är fängelse sex år. Det aktuella fallet har varit av mycket allvarlig beskaffenhet och hovrätten har dömt ut ett långt fängelsestraff. För att det ska bli aktuellt att döma ut maxstraffet krävs dock ytterligare kvalificerande omständigheter, t. ex. att det varit fråga om egen framställning av barnpornografi eller att gärningsmannen bedrivit en yrkesmässig verksamhet i vinstsyfte.