Fem års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott

2020-06-18

Det grova barnpornografibrottet har begåtts från februari 2010 till februari 2020 och åtalet för olaga våldsskildring har begåtts från februari 2015. Utgångspunkten för när brotten började är preskriptionstidpunkten. Utredningen visar dock att mannen har varit aktiv under ännu längre tid tillbaka.

Det var vid ett tillslag mot mannen i februari i år som polisen kunde konstatera att mannen var uppkopplad mot sidor som innehöll sådant material som åtalet gäller. Polisen hittade över två miljoner filer hos mannen. Mot bakgrund av materialets omfattning har endast en översiktlig granskning gjorts av huvuddelen av filerna medan endast en liten del av filerna har granskats grundligare.

Mot den bakgrunden anser tingsrätten försiktigtvis att det är ställt utom rimligt tvivel att i vart fall en miljon av filerna innehåller material med barnpornografi. Vid den grundligare granskningen har många filer bedömts innehålla grovt material, däribland 6 424 filmer omfattande 690 timmar speltid. Mannen har dessutom berättat om att han har haft en framträdande roll i de olika forum där han varit aktiv och spridit materialet. Hans roll, den stora mängden material och omfattningen av det grova materialet gör att brottet är grovt.

Tingsrätten anser vidare att det är bevisat att mannen har spridit olaga våldsskildring. Mannen har invänt att han kan ha gjort så, men att det varit av misstag. Tingsrätten anser dock att det är bevisat att mannen haft avsikt att sprida materialet. Den har grundat sitt ställningstagande i att mannen haft stor vana att hantera material på internet, att han haft en mycket god systematik och struktur på sina kataloger med filer och dess innehåll och att han själv berättat om att material med olaga våldsskildring varit efterfrågat av många samt att han velat tillgodose en sådan efterfrågan.

– Den mest straffvärda gärningen är det grova barnpornografibrottet, säger rådmannen Louise Hinsegård.

Hon fortsätter:

– Det finns få tidigare fall där en person haft en så framträdande roll som mannen har haft och där innehavet varit så stort och omfattat så grova övergrepp. Tingsrätten har bedömt att fängelsestraffet ska bestämmas till fem år.