Fel att neka hemtjänst i sommarstuga

2020-07-16

Kvinnan har hemtjänst i sin vanliga bostad i Halmstad. De senaste åren har hon fått motsvarande hjälp när hon vistats i sin sommarstuga i Falkenberg, men i år fick hon avslag.

När någon söker hemtjänst under en tillfällig vistelse i en annan kommun är det ordinarie bosättningskommun som ska pröva om hemtjänst behövs för att personen ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Hemvårdsnämnden i Halmstad menade att kvinnan redan har skälig levnadsnivå eftersom hon får hemtjänst när hon bor i Halmstad. Nämnden hänvisade också till att Falkenbergs kommun har meddelat att den kommunen inte kan verkställa beställningar från andra kommuner på grund av Covid-19-pandemin. Enligt hemvårdsnämnden i Halmstad kunde det därför bli svårt att verkställa hemtjänst i stugan i Falkenberg i år.

Kammarrätten har nu upphävt beslutet och bestämt att hemvårdsnämnden ska göra en ny prövning.

- Domstolen menar att det saknar betydelse att hon kan få hemtjänst när hon är i sin vanliga bostad, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman och hänvisar till praxis från Högsta förvaltningsdomstolen på 1980-talet.

Kammarrätten underkänner också nämndens hänvisning till att Falkenbergs kommun vägrar att utföra beställningar från andra kommuner under pandemin.

- Det framgår direkt av lagen att en tillfällig vistelsekommun i ett fall som detta är skyldig att verkställa bosättningskommunens beslut om insatser, förklarar Gertrud Forkman. Bosättningskommunen ska i så fall ersätta vistelsekommunen för kostnaderna, men kan i stället välja att verkställa i egen regi eller på annat sätt.