Fängelsestraff och höjt skadestånd i mål om olovlig avverkning av träd i Tylösand

2021-06-18

Liksom tingsrätten anser hovrätten det bevisat att avverkningen skedde i syfte att förbättra havsutsikten från fastigheten. Förutom att hovrätten dömer mannen personligen att betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd, fastställer hovrätten domen mot mannens bolag, som äger fastigheten, att betala 1 miljon kronor som förverkat värde på grund av den förbättrade utsikten.

I tingsrätten fick mannen villkorlig dom och böter som påföljd och dömdes även att betala 500 000 kr i skadestånd. Åklagarna och Halmstads kommun yrkade att hovrätten skulle bedöma skadan som avverkningen hade orsakat till ett högre belopp, upp till 20 miljoner kronor, med trädens återanskaffningskostnad som utgångspunkt. Hovrätten konstaterar i domen att det av flera skäl inte är möjligt att bedöma kostnaden för återanskaffning av träden. I stället har hovrätten, enligt praxis från Högsta domstolen, gjort en skälighetsbedömning av skadan.

– Det rör sig om flera hundra träd som planterades för 150 år sedan för att hindra sandflykt i området. Nu finns ingen växtlighet kvar och platsens utseende har förändrats för lång tid framåt. När fastigheten ligger mer synligt kan det också hindra människor från att utnyttja sin allemansrätt i området. Hovrätten menar att tingsrätten har gjort en alltför försiktig bedömning av skadan, säger Roy Johansson, hovrättsråd och rättens ordförande.

Hovrätten är enig i sitt avgörande.