Fängelse i fyra år för våldtäkt av fyra män samt utsatt två av dem för sexuella ofredanden

2021-04-21

Förundersökningen inleddes när en av männen polisanmälde migrantkonsulten i april 2020. Därefter kom även de övriga att polisanmäla honom. Brottstiden sträcker sig från den 1 oktober 2018 – 17 oktober 2019.

Bevisningen mot den 56-årige mannen har i huvudsak av muntlig bevisning i form av förhör med de utsatta och vittnen. 56-åringen har vid förhandlingen valt att inte ge några kommentarer till det han beskyllts för.

Tingsrätten finner sammantaget att gärningarna har ett straffvärde som uppgår till fyra år och sex månader. Med beaktande av att 56-åringen förlorat sin anställning och kommer få svårt att få anställning inom sitt verksamhetsområde bestäms påföljden till fyra års fängelse.

Den dömde ska betala skadestånd till de utsatta männen.

- I en kommentar säger rådmannen Caroline Hedvall att målet i huvudsak rört frågan om männen befunnit sig i en särskilt utsatt situation då de sökt upp migrantkonsulten för att få hjälp i sina asylprocesser och migrantkonsulten otillbörligt utnyttjat detta.