Fängelse för omfattande investeringsbedrägerier

2020-07-31

31-åringen har sedan flera år arbetat som försäkringsförmedlare i Skåne. Han har de senaste åren bedrivit verksamhet i två olika bolag. Enligt åklagarna har mannen i samband med att han träffat privatpersoner som önskat investera pengar vilselett dem att överföra pengar. Pengarna har överförts från målsägandena med övertygelsen om att de skulle investeras på ett sätt som de hade kommit överens med 31-åringen om. Av utredningen framgår att de pengar som målsägandena betalt in omedelbart kommit att användas för att betala ett omfattande spelande, privat konsumtion samt privata skulder. Vissa belopp har återbetalts till några av de målsäganden som förekommer i målet. Enligt målsäganden har det inte blivit några investeringar på det sätt som 31-åringen utlovat.31-åringen har hävdat att han med kapital som han haft i banker i London eller Turkiet gjort motsvarande investeringar för målsägandenas räkning och att deras pengar fortfarande finns kvar.Enligt tingsrätten går det inte att utesluta att 31-åringen och de bolag han företrädde (bolagen har numera försatts i konkurs) haft och har vissa tillgångar utomland. Det finns dock inget som talar för att det gjorts investeringar för målsägandenas räkning och ingen av målsägandena har sagt att det var aktuellt med investeringar utomlands för deras del. Enligt tingsrätten talar allt för att mannen använt målsägandens pengar för att finansiera sitt mycket omfattande spelande, betala privat konsumtion och privata skulder. Mannen döms därför för grova bedrägerier.

Mannen döms även för grova bokföringsbrott i de aktuella bolagen.

Tingsrätten anser att straffvärdet för de grova bedrägerierna uppgår till fängelse i minst fem år och när hänsyn också tagits till de grova bokföringsbrotten så har tingsrätten bestämt fängelsestraffets längd till fem år och sex månader.

31-åringen ska också sammanlagt betala nästan 18 miljoner kronor i skadestånd till målsäganden som ersättning för de förlorade pengarna.

I målet har också en 29-årig man dömts för grova penningtvättsbrott och penningtvättsbrott för att ha tagit emot en del av målsägandenas pengar. För honom har påföljden bestämts till villkorlig dom och han ska också betala skadestånd med totalt ca 1,4 miljoner kronor.

Den 31-årige mannen meddelas också näringsförbud och förbud att lämna rådgivning i ekonomiska frågor.

31-åringen ska vara kvar i häkte till dess domen har vunnit laga kraft.

Rättens ledamöter är överens om domen förutom påföljden för 29-åringen där två ledamöter ville döma honom till fängelse i ett år.