Fängelse för mord på Väster i Örebro

2020-06-29

Genom framförallt vittnenas iakttagelser i förening med den tekniska bevisningen har tingsrätten funnit att åklagaren förmått klarlägga att kvinnan var på brottsplatsen, att hon haft möjlighet att utföra gärningen och att annan gärningsman kan uteslutas. Därtill kommer även ytterligare teknisk bevisning som binder kvinnan till brottet. Påföljden bestäms till 14 års fängelse. Kvinnan ska även utge skadestånd till den döde mannens barn med 50 000 kr vardera och ersätta dödsboet för bland annat begravningskostnader.

Den 51-åriga kvinnan döms mot sitt nekande. I samma dom döms hon även för annan brottslighet.