Fängelse för grovt ocker

2018-12-18

 

Enligt Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har de båda åtalade gemensamt och i samförstånd begagnat sig av ett antal utlänningars trångmål eftersom de befunnit sig i bl.a. Syrien eller på väg därifrån. Enligt åklagarna har de båda åtalade bistått med ansökan om arbetstillstånd vars syfte endast varit att utlänningen ska kunna resa till Sverige för att ansöka om asyl här. Gärningarna ska bedömas som ocker eftersom ersättningen för tjänsten, d.v.s. biståndet med ansökningsförfarandet hos Migrationsverket, i flera fall varit alldeles för hög.

 

 

 

Högsta domstolen har tidigare under målets handläggning i beslut anfört att de aktuella gärningarna inte kan anses utgöra organiserande av människosmuggling enligt 20 kap 9 § utlänningslagen, vilket åklagarna inledningsvis under målets handläggning anförde.

 

 

 

Den ene mannen, en 55-åring från Norrköpingstrakten, döms av tingsrätten för ocker, grovt brott, i två fall och frikänns från de övriga fem fall som omfattats av åtalet. Tingsrätten anser att 55-åringen på ett utstuderat sätt har utnyttjat flera utlänningars utsatthet på vissa angivna platser i Syrien och bedömt att det finns förutsättningar att döma honom såsom ensam ansvarig för ockerverksamheten. Däremot har åklagarna i de övriga fem fallen inte nått upp till de höga beviskrav som gäller i brottmål. Påföljden för 55-åringen, som även döms för grovt bokföringsbrott i fem fall (i sig motsvarande två och ett halvt års fängelse), har bestämts till fängelse i tre år.

 

 

 

Den andre mannen, en 39-årig Norrköpingsbo, har helt frikänts från ocker, grovt brott. Däremot döms han för grovt bokföringsbrott i tre fall till fängelse i ett år. Han meddelas även näringsförbud i fem år.

 

 

 

En tredje man, från Södertäljetrakten, frikänns från medhjälp till ocker, grovt brott.

 

 

 

Samtliga tre åtalade förnekade delaktighet i ocker, grovt brott. Den dömde 55-åringen hävdade att han inte mottagit betalningar med så höga belopp som åklagarna påstått. Däremot erkände han att han mot viss betalning i ett stort antal fall bistått med ansökningar om arbetstillstånd för att hjälpa sina landsmän, främst från Syrien.

 

 

 

55-åringen ska ensam betala skadestånd med sammanlagt drygt 400 000 kr till de tre personer som enligt tingsrätten befunnit sig i trångmål. Beloppet avser helt och hållet de betalningar som lämnats till 55-åringen för biståndet med arbetstillstånden. 55-åringen ska även betala drygt 7 600 000 kr till staten eftersom tingsrätten anser att det är mest sannolikt att de kontanter och annan egendom som påträffats hos honom kommer från brottslig verksamhet. Kvarstad läggs på hans egendom för att säkerställa statens fordran. Han meddelas även näringsförbud i tio år.

 

 

 

En fjärde man, från Norrköpingstrakten, döms för bokföringsbrott till villkorlig dom med samhällstjänst.

 

Senast ändrad: 2018-12-18