Fängelse för grova artskyddsbrott och smuggling av en kungsörn

2020-10-27

Mannen har lagt ut mer än 200 annonser med djurdelar från skyddade djur och har sålt örnfjädrar, svartbjörnsklor och pytonorm.

Målet inleddes redan 2016 och efter utredning av brottet väcktes åtal i januari 2020 av åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Detta efter att rättslig hjälp lämnats från USA genom utdrag från den åtalade mannens Facebook- och Messengerkonton.

Förhandlingen har pågått under fem dagar. Mannen har förnekat brott. Flera vittnen har uttalat sig om vilka arter olika föremål tillhör och hur en sådan bedömning kunnat göras. Tingsrätten har också hållit en syn på ett antal föremål, bland annat av vargskinn, en skrud med örnfjädrar och smycken innehållande klor från en svartbjörn.

Tingsrätten har ansett att åklagaren styrkt att den åtalade mannen lagt ut samtliga annonser, att han sålt de föremål åklagaren påstått och att föremålen som varit aktuella är äkta djurdelar från djur skyddade i den s.k. CITES-konventionen. Det saknas tidigare domar i fall med så omfattande hantering.