Fängelse för grov obehörig befattning med hemliga uppgifter om Sveriges försvar

2020-01-15

Mannen har under april 2013 till december 2017 på olika sätt tagit fram och samlat in hemliga uppgifter om 14 försvarsanläggningar i Sverige. Han har även hanterat hemliga uppgifter om ytterligare 22 svenska försvarsanläggningar. Han döms också för att i två fall ha vidarebefordrat de hemliga uppgifterna till en annan person. Tingsrätten har kommit fram till att om uppgifterna röjts och andra länder fått kännedom om försvarshemligheterna, hade det inneburit en kännbar skada för Sveriges säkerhet. Brottet har bedömts som grovt eftersom de hemliga uppgifterna rört förhållanden av stor betydelse för Sveriges försvar.

– Det är av största vikt att uppgifter om Sveriges försvar hålls hemliga. Det är fråga om allvarlig brottslighet i detta fall och mannen döms därför till fängelse i ett år, säger lagmannen Johan Kvart som varit ordförande i målet.

Rättegången, som pågick under två dagar, har i princip skett helt inom stängda dörrar. Målet omgärdas av stark försvarssekretess.

Rätten har varit enig i sitt avgörande.