Fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2021-06-28

Det var under perioden september 2015 till juni 2016 som mannen publicerade hemliga uppgifter om elva försvarsanläggningar på internetforumet LS-tornet. Tingsrätten har kommit fram till att det skulle medföra betydande men för Sveriges säkerhet om andra länder fick del av uppgifterna. Brottet har bedömts som grovt eftersom de hemliga uppgifterna rört förhållanden av stor betydelse för Sveriges försvar.

 

Mannen döms mot sitt nekande. Han har medgett att han startade kontot varifrån uppgifterna publicerades men uppgett att han inte använt det därefter. Genom åklagarens bevisning anser tingsrätten att åtalet är styrkt. Det är bland annat visat att det i stort sett samtidigt från samma IP-adress gjorts inloggningar på användarkontot och mannens Facebook-konto.

 

Tingsrätten dömer mannen till sex månaders fängelse.

 

–Tingsrättens uppfattning är att påföljden ska bestämmas till fängelse med hänsyn till den tydliga samhällsfara som brottstypen utgör, säger lagmannen Monica Felding som varit rättens ordförande.

Vid straffmätningen har tingsrätten tagit hänsyn till att det är lång tid sedan brottet begicks.

Rättegången som hölls den 10 juni 2021 ägde i huvudsak rum inom stängda dörrar. Målet skyddas av stark försvarssekretess.