Fängelse 11 år och sex månader för synnerligen grov narkotikasmuggling m.m.

2021-05-24

Tingsrätten konstaterar att den brottslighet som mannen nu döms för, som pågått under 2018–2019, utgör del i en omfattande organiserad och internationell handel med heroin och kokain. Åtal väcktes den 19 januari 2021 och huvudförhandlingen i tingsrätten har pågått mellan den 10 februari och 12 april.

Mannen, som är nigeriansk medborgare, har med anledning av brottsligheten varit frihetsberövad i Nederländerna och Sverige i sammantaget två år och utvisas nu från Sverige på livstid. Såväl frihetsberövandet som utvisningen har beaktats vid bestämmandet av fängelsestraffets längd.

Juristdomare i målet har varit rådmännen Jakob Hedenmo (ordförande) och Jenny Hjukström.

Kontaktuppgifter

För frågor om målet, kontakta rådmannen Jakob Hedenmo eller tingsnotarien Karin Wallin, se kontaktinformationen.

Beställning av dom eller handlingar i målet

För beställningar av domen eller andra handlingar i målet hänvisas till Stockholms tingsrätt, avdelning 4, se kontaktinformationen. Beställningar kan med fördel göras per e-post.