Familjehemspar frikänns från misstankar om svält

2023-03-29

Barnet fick av läkare i början av juni 2021 diagnosen refeeding syndrome, som är en komplikation till svält. En förutsättning för att den sjukdomen ska utvecklas är att det dessförinnan har förelegat en svår undernäringssituation under en längre tid. Enligt tingsrätten finns det omständigheter som talar starkt för att barnet har haft refeeding syndrome och därmed också befunnit sig i ett tillstånd av svält eller kraftig undernäring. Särskilt den omständigheten att läkarna inte har hittat någon annan förklaring till tillståndet och att barnet återhämtat sig efter ett kontrollerat näringsintag talar enligt tingsrätten för den slutsatsen.

Flera motsatta omständigheter

Det finns emellertid enligt tingsrätten flera omständigheter som talar för motsatsen. Det handlar bland annat om att vissa markörer i blodet, som enligt utredningen har stor betydelse för diagnosen, har varit normala och att endast en person i barnets omgivning har uppfattat sådan energibrist som enligt läkare borde kunna uppfattas hos ett barn med svält. Utredningen visar också att barnet har fått i sig sitt dagliga behov av näringsriktig kost i förskolan. Eftersom åklagarna inte har bevisat att familjehemsparet har begränsat barnets tillgång till mat är utgångspunkten vidare att barnet har fått mat med tillräckligt varierat näringsinnehåll även hemma, som komplement till den konstaterade mängden mat och kalorier i förskolan.

– För tingsrätten står det klart att barnet inte mådde bra när diagnosen ställdes. Bevisbördan ligger emellertid hos åklagaren. De nämnda omständigheterna medför att det inte är ställt utom rimligt tvivel att barnet har befunnit sig i ett tillstånd av svält eller kraftig undernäring, säger Maria Hallqvist, chefsrådman.

Genom domen frikänns mannen i familjehemsparet även från misstanken om att han har slagit barnet på handen.