"Falska fakturor" inte tillräckligt för presumtionsbeskattning

2021-04-28

Enligt kammarrätten visar utredningen med tillräcklig styrka att fakturorna inte återspeglar vad som faktiskt hänt och att det fakturaställande bolaget inte utfört de tjänster som fakturorna avser. Domstolen anser dock inte att det – för presumtionsbeskattning enligt RÅ 1980 1:56 – är tillräckligt att bevisa att arbete inte utförts av fakturautställaren. Skatteverket måste även bevisa att det inte är fråga om betalning för svart arbetskraft, t.ex. genom att visa att något arbete inte utförts eller att värdet av ett sådant arbete klart understiger de utbetalade beloppen.

- Någon sådan bevisning finns inte i detta mål och då kan företagsledaren inte beskattas, säger kammarrättslagmannen Anders Bengtsson.

Skatteverkets beslut att påföra det utbetalande bolaget sociala avgifter ska däremot stå kvar. Bolaget hävdar nämligen att det fakturerade arbetet har utförts och det finns inget som motsäger uppgiften att bolaget har betalat för arbete som har utförts av någon annan än bolagets personal.