Fällande domar i mål om grovt insiderbrott med anknytning till ett Växjöföretag

2017-12-12

Tingsrätten har funnit det utrett att en styrelseledamot i företaget i förväg vidarebefordrat en uppgift om att ett uppköp av företaget skulle offentliggöras måndagen den 14 mars 2016. I målet har åklagaren visat att informationen om uppköpet föranlett två personer att fredagen den 11 mars köpa aktier för drygt en miljon kr respektive drygt 277 000 kr. I och med offentliggörandet steg kursen, varefter aktierna såldes kort tid därefter med en vinst om 283 525 kr respektive 71 691 kr. Styrelseledamoten och en av köparna döms för grovt insiderbrott till villkorlig dom och samhällstjänst medan den andre köparen döms för insiderbrott till villkorlig dom och dagsböter. Beträffande en tredje köpare anser tingsrätten det inte visat att han fått del av insiderinformationen varför åtalet mot honom ogillas.  

Senast ändrad: 2017-12-12