Fällande domar för sprängladdning utanför Operakällaren

2023-02-27

En 15-årig pojke döms för att den 21 augusti 2022 ha transporterat en sprängladdning från Västerhaninge på pendeltåg och därefter placerat bomben utanför entrén till Operakällaren. En 16-årig pojke döms för att ha anstiftat (förmått) 15-åringen att utföra brottet. Dessutom döms en annan 15-årig pojke för medhjälp till gärningen genom att han lånat ut en elsparkcykel till gärningsmannen som användes vid brottet. Den 15-åring som placerade bomben utanför Operakällaren döms även för att ha förvarat ytterligare en sprängladdning i ett skogsparti i Jordbro.

Slutligen döms 16-åringen även för att i september 2022 försökt förmå en 17-årig pojke att tillsammans med honom föra bort och misshandla en person svårt. Den 17-åriga pojken döms för att ha åtagit sig att utföra gärningen. Dessa gärningar rubriceras som stämpling till grov misshandel och stämpling till människorov.

Påföljden har för samtliga gärningsmän bestämts till ungdomsvård med föreskrifter att följa vård och behandling enligt särskilda vårdplaner.

- Den aktuella mängden sprängämnen hade om den hade detonerat inneburit en stor risk för dödliga skador. Brottsligheten har mot den bakgrunden bedömts som grov med ett högt straffvärde. Om de dömda hade varit vuxna hade de därför dömts till långa fängelsestraff. Detta gäller särskilt för den pojke som utförde gärningen och den som förmådde honom att göra det. Med beaktande av pojkarnas låga åldrar men även att de är föremål för tvångsvård enligt LVU och vårdplanerna innehåller heldygnsvård på särskilda ungdomshem har tingsrätten bedömt att påföljden i samtliga fall bör bestämmas till ungdomsvård, säger rättens ordförande rådmannen Axel Taliercio i en kommentar.

Rätten, som bestod av rådmannen Axel Taliercio och tre nämndemän, var enig.