Fällande dom mot en kvinna för grovt rån och andra grova brott mot mannen när han ville skiljas

2018-12-14

Kvinnan har nekat till brotten. Tingsrätten har dock ansett henne överbevisad om dem. Rånbrottet har bestått i stöld från mannen av kontanter och annan egendom som han hade hemma. Hon döms för olaga tvång därför att mannen genom våldet och hoten i bostaden tvingades att både lämna tillbaka kvinnans guld och att skriva på en återkallelse av sin skilsmässoansökan. Eftersom de tre maskerade gärningsmännen på hennes uppdrag dessutom försökte pressa honom på större belopp som skulle överlämnas vid senare tillfällen döms hon också för utpressningsförsök. Tingsrätten har bedömt brotten som grova. Kvinnan döms samtidigt för att också ha hotat mannen vid ett tidigare tillfälle. Hon har också dömts att betala skadestånd till mannen med det belopp som han har begärt, nämligen 156 210 kr.

– Mannen har överrumplats i sitt hem av tre maskerade personer som tejpat, slagit, sparkat och bränt honom. Hoten har riktats mot både honom och hans barn, som i och för sig befann sig på annan plats. Hoten har förstärkts med vad han har uppfattat som riktiga vapen. Han har fruktat för både sitt eget och barnens liv. Han har drabbats hårt, fysiskt men framförallt psykiskt av händelsen säger rättens ordförande, chefsrådmannen Erica Hemtke.  

Mannen har pekat ut kvinnan. Tingsrätten har bedömt hans uppgifter som både trovärdiga och tillförlitliga. Enligt tingsrätten vinner hans uppgifter också starkt stöd av annan bevisning som åklagaren har lagt fram. 

Tre andra personer som var åtalade för att på olika sätt ha medverkat till brotten frikänns. Det gäller dels kvinnans äldre syster och hennes pappa, dels en ung man som påståtts vara en av de anlitade personerna. Bevisningen mot dem har varit av mer indirekt slag. Enligt tingsrätten har den inte varit tillräcklig för att någon av dem ska dömas. 

Enligt åtalet har motiven för brotten varit både hedersrelaterade och ekonomiska. Tingsrättens slutsats är dock att utredningen tydligt visar på ekonomiska motiv, men att den inte medger någon säker slutsats i fråga om det påstådda hedersmotivet. 

– Kvinnan har på olika sätt velat förhindra skilsmässan. Det finns uppgifter i utredningen som indikerar ett möjligt hedersmotiv, men utredningen är motsägelsefull och bilden är inte är tydlig på den punkten. Den utlösande faktorn verkar ha varit mannens omhändertagande av kvinnans guld. Tingsrättens slutsats är att kvinnan har drivits av ekonomiska motiv med en stark önskan om att inte bli berövad på guldet eller pengar och annat som hon tyckt sig ha rätt till säger Erica Hemtke.

Domare i målet har varit chefsrådmannen Erica Hemtke och tre nämndemän. Rätten är enig

 

Senast ändrad: 2018-12-14