Fällande dom i omfattande mål om försök till grovt bedrägeri

2019-06-05

De två männen företrädde ett svenskt bolag. De ansökte för bolagets räkning om ett lån på cirka 120 miljoner kronor från det norska statliga bolaget Eksportkreditt Norge AS. Eksportkreditt stödjer norsk exportindustri genom att låna ut pengar till norska företags utländska kunder. Männen presenterade i ansökan en affärsidé och omfattande dokumentation som gick ut på att bolaget skulle starta en bank på internet och anlita ett norskt företag som leverantör. Ekobrotts-myndigheten fick under våren 2015 information om att det kunde röra sig om ett bedrägeriförsök. Det ledde till att Eksportkreditt avslog låneansökan i juni samma år. Männen dömdes i tingsrätten till 4 års fängelse för försök till grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Hovrätten har kommit fram till att männen tillsammans tog fram en stor mängd vilseledande handlingar som skulle ge intrycket av att Eksportkreditts lånevillkor var uppfyllda. Ett exempel på det är att männen felaktigt påstod att det svenska bolaget hade förvärvat en värdefull tillgång i form av grundläggande programvara (så kallad källkod) till en digital bank. Enligt bolagets bokföring var källkoden värd 22 miljoner kronor. Det är bevisat att någon sådan tillgång inte existerade. Den yngre av de två männen döms av hovrätten för försök till grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott till fängelse 3 år och 6 månader.Den andre mannen dömdes i tingsrätten också för en våldtäkt som hade skett i Frankrike till fängelse 1 år och 4 månader. Hovrätten har när det gäller det brottet gjort samma bedömning som tingsrätten. Mannen döms för försök till grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och våldtäkt till fängelse sammanlagt 4 år och 9 månader. Hovrätten fastställer tingsrättens beslut om 8 års näringsförbud för båda männen. De ska båda vara häktade till dess fängelsestraffen börjar avtjänas.

Senast ändrad: 2019-06-05