Fällande dom i Hedlandet-mordet

2021-11-29

En kvinna åtalades och dömdes av tingsrätten för brott mot griftefrid och grovt bedrägeri för att bl.a. ha hanterat och bränt kroppen efter sin avlidna sambo samt överfört pengar från mannens konto till sitt eget. Tingsrätten frikände kvinnan från åtalet avseende mord. Även hovrätten dömer kvinnan för brott mot griftefrid och grovt bedrägeri. Hovrätten dömer även kvinnan för mord. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte är visat hur mannen dog. Enligt hovrätten räcker dock bevisningen som lagts fram i hovrätten för att komma fram till när mannen dog och att det bara var sambon som var närvarade vid den tidpunkten. Till skillnad från tingsrätten kommer hovrätten också fram till att det genom de åtgärder som kvinnan vidtagit efter mannens död, däribland att städa efter och att bränna upp kroppen samt det faktum att mannen varit drogad vid dödstillfället är ställt bortom rimligt tvivel att kvinnan uppsåtligen dödat mannen. - Den åtalade kvinnan har efter mannens död, under loppet av några dagar, gjort sig av med mannens mobiltelefon, köpt stora mängder rengöringsmedel, ved, bensin och tändstickor samt på olika sätt förvarat, transporterat och slutligen bränt upp mannens kropp. Agerandet kan inte förstås på något annat sätt än att hon gjort detta för att dölja att hon uppsåtligen dödat mannen. Kvinnan har inte heller kommit med några förklaringar till sitt agerande och därför har hovrätten inte haft samma skyldighet som annars att förhålla sig till alternativa händelseförlopp säger rättens ordförande, hovrättsrådet Sven Jönson. Påföljden bestäms till fängelse i 16 år. Kvinnan ska också betala skadestånd till en del av mannens anhöriga. Hovrättens ledamöter är eniga i bedömningarna.