Fällande dom avseende skjutning i Östberga

2018-12-12

Den 15 augusti 2017 blev fyra personer, varav ett barn, beskjutna med ett automatvapen i ett garage i Östberga. En av personerna avled av sina skador. I målet har åklagaren i första hand gjort gällande att det var den åtalade 35-åringen som avlossade skotten. Mycket av den bevisningen som åberopats till stöd för detta har kretsat kring den bil som användes vid gärningen. I domen konstaterar tingsrätten att 35-åringen är knuten till bilen bl.a. genom att hans DNA anträffats på nålar som använts för att mörklägga bilens bakrutor med svart plast.

Tingsrätten pekar i domen samtidigt på svagheter i åklagarens bevisning. Det finns enligt tingsrätten ingen utredning om var 35-åringen befann sig innan eller under skjutningen eller bevisning som visar att han suttit i bilen dagen för gärningen.

- Det faktum att 35-åringen haft tillgång till och disponerat bilen dagarna innan skjutningen är naturligtvis försvårande. Det gör dock inte att det måste ha varit han som använde bilen den dagen. De DNA-spår som säkrats är heller inte sådana att de måste ha avsatts av den som höll i vapnet, säger rådmannen Fredrik Nydén som var rättens ordförande.

Tingsrätten har därför kommit fram till att 35-åringen inte kan dömas för att ha genomfört skjutningen.  Det är dock enligt domstolen klarlagt att han bl.a. disponerat bilen innan skjutningen och att han underlättat för gärningsmannen att genomföra brottet genom att mörklägga bilens bakrutor. Tingsrätten har därför dömt honom för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i tre fall.

Påföljden har bestämts till fängelse i tolv år. Utöver fängelsestraffet ska mannen också betala skadestånd till den avlidnes familjemedlemmar, dödsboet samt de tre personer som blev beskjutna.

- Tingsrätten anser att straffvärdet för den som utfört gärningen ligger på livstids fängelse. Det har varit fråga om en ren avrättning där ytterligare personer utsatts för direkt livsfara. De åtgärder som 35-åringen utfört ligger dock en tid innan skjutningen och han har inte varit direkt inblandad i dådet. Straffvärdet för hans brott är därför inte lika högt, säger Fredrik Nydén.

Senast ändrad: 2018-12-12