F.d. kommunanställd döms till fängelse 1 år och 4 månader

2020-06-18

Det belopp som domen avser uppgår till 1 472 300 kr. Åtalet ogillas till viss del dels då nio utanordningar inte visats vara förfalskningar, dels då kommunen beträffande visst belopp inte kan anses ha lidit skada, dels då utanordningar före juni 2012 är preskriberade.

 

Tingsrätten finner att straffvärdet är så högt att påföljden ska bli fängelse. Viss hänsyn har tagits till att den dömde, om vederbörande inte hade sagt upp sig själv, troligen hade förlorat sin anställning.