Extra förhandlingsdag 13 november

2020-11-13

Förhandlingen inleddes måndagen den 2 november.