Europakonventionen kan ge rätt att slippa flytta från LSS-boende

2017-12-12

Mannen flyttade in på Sanna gård i Lekebergs kommun för mer än 20 år sen. Sanna gård drivs av en stiftelse. Lekebergs kommun har bestämt att han istället ska bo på ett nyöppnat kommunalt boende. Han vill bo kvar och har överklagat. Kammarrätten ändrar beslutet och förklarar att mannen har rätt att bo kvar på Sanna gård.

Kammarrätten menar att europakonventionen ger mannen rätt till respekt för sitt hem och privatliv. Kommunens beslut inskränker hans rätt och kammarrätten prövar därför om detta kan godtas.

Läkare och psykologer har förklarat att mannens funktionsnedsättning medför att han har oerhört svårt för förändringar. En flytt leder sannolikt till att han reagerar kraftfullt och tappar förmågor som han kanske inte kan återfå sen. Detta gäller även om flytten görs successivt. – Kammarrätten bedömer att mannen inte är tillförsäkrad goda levnadsvillkor om han måste flytta. Det är alltså själva flytten som inte kan godtas, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman.

Kommunens beslut strider enligt kammarrätten mot LSS och är redan därför en otillåten inskränkning av mannens rätt enligt europakonventionen.

En ledamot i kammarrätten är skiljaktig beträffande motiveringen. Hon anser att kommunens beslut visserligen tillförsäkrar mannen goda levnadsvillkor enligt LSS, men att det ändå ska ändras eftersom det inte är förenligt med europakonventionens övriga krav. – Beslutet är varken nödvändigt för att tillgodose något angeläget allmänt behov eller proportionerligt med hänsyn till den allvarliga skada mannen riskerar, säger kammarrättsrådet Ann-Charlotte Borlid.

Det var mannens dåvarande hemkommun som för drygt 20 år sedan gav honom rätt till LSS-insatsen bostad med särskild service och placerade honom på Sanna gård eftersom det inte fanns något lämpligt boende i hemkommunen. För ett par år sedan bestämde hemkommunen att han inte får stanna där. Han fick plats på ett annat boende i den kommunen. Det beslutet har fastställs av Högsta förvaltningdomstolen, men någon hemflytt har inte skett. Mannen har istället ansökt om att insatsen i fortsättningen ska ges av Lekebergs kommun. Ansökan har avslagits, mannen har överklagat till förvaltningsrätten och förvaltningsrätten har avslagit hans överklagande. Det är förvaltningsrättens dom som kammarrätten nu har överprövat. ??????

Bifogade filer: 2564-17 Senast ändrad: 2017-12-12