Ett steg närmare ny domstolsbyggnad i Vänersborg

2022-05-24

En av Domstolsverkets centrala uppgifter är att skaffa, inreda och utrusta lokaler inom Sveriges Domstolar. Ett viktigt mål är att Sveriges Domstolar ska ha ett högt förtroende hos allmänheten och att alla ska känna sig trygga i domstolarnas lokaler. Det är därför angeläget att Domstolsverket utvecklar och förvaltar den arkitektur, design och gestaltning som påverkar utformningen av lokalerna.

– Det vinnande förslaget följer väl Sveriges Domstolars arkitekturpolicy. Det lyfter och förvaltar platsen intill Vänersborg centralstation och möter samtidigt de människor som ska besöka och bruka domstolsbyggnaden. Planlösningen är funktionell och flexibel med väl övervägda lösningar som sammantaget utgör ett övertygande och genomtänkt förslag. Utbyggnadsmöjligheterna anses vara mycket goda, vilket är viktigt eftersom byggnader och miljöer ska kunna förändras över tid, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.

– Den arkitektoniska utformningen av domstolsbyggnader ska visa på karaktär och värdighet. Vi får nu en karaktärsstark och särpräglad domstolsbyggnad med en enkel och tydlig gestaltningsidé. De nya lokalerna kommer erbjuda en god och stimulerande arbetsmiljö med bra logistik, hög säkerhet och lokaler som är tillgängliga för alla, fortsätter Harald Pleijel.

Med den nya byggnaden kommer Vänersborgs tingsrätt att få ändamålsenliga lokaler för att under lång tid framöver kunna bedriva en effektiv och modern domstolsverksamhet.

– Det vinnande anbudet är ett väldigt bra förslag som vi verkligen ser fram emot att det realiseras. Vi kommer att få lokaler som både nu och på sikt kommer att ge väldigt goda förutsättningar såväl för tingsrätten som mark- och miljödomstolen att bedriva en bra och effektiv verksamhet, säger Niclas Johannisson, lagman på Vänersborgs tingsrätt.

– Med detta får vi salar i flera olika storlekar, vilket ökar flexibiliteten i att kunna få till effektiva förhandlingar oavsett storlek på mål. Vi får ökad säkerhet såväl i salar som i allmänna utrymmen. Därtill får vi en mycket god arbetsmiljö för våra medarbetare med bättre kontorsmiljöer, fler sammanträdesrum för korta avstämningar och all modern teknik installerad från början, fortsätter Niclas Johannisson.