Ett steg närmare ny domstolsbyggnad för domstolarna i Växjö

2023-09-28

Inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2026/2027. Växjö tingsrätt, Mark-och miljödomstolen i Växjö och Förvaltningsrätten i Växjö ser fram emot de nya lokalerna som motsvarar lokalbehovet för lång tid framåt.

– Den nya domstolsbyggnaden får salar i flera olika storlekar, vilket ökar flexibiliteten i att kunna få till effektiva förhandlingar oavsett storlek på mål. Vi kommer att få lokaler som både nu och på sikt kommer att ge väldigt goda förutsättningar för tingsrätten och mark- och miljödomstolen att bedriva en bra och effektiv verksamhet, säger Lars-Olle Larsson, lagman vid Växjö tingsrätt.

– Förvaltningsrätten i Växjö är i stort behov av nya lokaler. I den nya domstolsbyggnaden får vi ökad säkerhet i både salar och i allmänna utrymmen. Därtill får vi en mycket god arbetsmiljö för våra medarbetare med bättre kontorsmiljöer, fler sammanträdesrum för korta avstämningar och all modern teknik installerad från början, säger förvaltningsrättens chef, lagmannen Claes Mårtensson.

Domstolsbyggnaden är ritad av ON Arkitekter och kommer uppföras i den nya stadsdelen Bäckaslöv.

– Med den nya domstolsbyggnaden kan Domstolsverket erbjuda toppmoderna och trygga lokaler som uppfyller högsta kraven för hållbarhet och säkerhet, där domstolarna kan bedriva en effektiv verksamhet under många år framöver, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.

Illustration: Doubleaction/ON Arkitekter